1 SPIRIT - 1 TEAM - 1 WIN

Despre proiect

Lipsa receptivității și a performanțelor școlare nu are drept cauză atât de mult lipsa unui mare potențial creativ, cât mai ales blocajele și obstacolele cognitive, emoționale precum și cele referitoare la relațiile interumane și de comunicare.

Metodele folosite în activitățile desfășurate în cadrul atelierelor sunt cele specifice educației nonformale și pedagogiei experiențale. Educația nonformală deoarece cadrul cel mai important de manifestare și de stimulare a potențialului creativ, comunicării și descoperirii partenerilor este jocul, sub toate formele sale. Pedagogia experiențială pentru că stimulează participanții la procesul de învățare cu experiențe directe și procese de reflecție concentrtae pe experiențe pentru a crește nivelul de cunoștințe, de a dezvolta aptitudini și a descoperi valori în rândul participanților.

Prin atelierele de dezvoltare personală ne propunem să:

  • dezvoltăm gândirea și capacitatea de a se adapta ale copiilor și tinerilor în situații neprevăzute
  • îmbunătățim comunicarea în grup
  • dezvoltăm atât încrederea în forțele proprii cât și ale echipei
  • promovâm o atitudine activă în fața dificultăților
  • dezvoltăm gândirea necritică, divergentă
  • promovăm o alternativă de petrecere a timpului liber
  • dezvoltăm perseverența în căutarea soluțiilor și atitudinea antirutinieră
  • stimulăm atitudinea ”Nu trebuie să fii obișnuit, poți fi excepțional!”