CHOOSE FOR YOUR FUTURE

Despre proiect

Proiect de educaţie sexuală pentru adolescenţi

Conceptul de educație sexuală nu este întotdeauna înțeles prin latura sa formativ-informativă, iar criticii consideră informația inoportună, afirmând că viața sexuală reprezintă un subiect intim, cu note personale și nu trebuie predată. Adolescenții trebuie ajutați să înțeleagă importanța și / sau gravitatea experiențelor sexuale fără metode de protecție. Părinții, de asemenea, au nevoie să-și educe copiii preventiv. Adolescența este perioada în care tinerii încearcă experiențe sociale noi, se integrează în anturaje care, de cele mai multe ori, sunt necunoscute părinților.

Cursurile de educație sexuală în licee / școli gimnaziale reprezintă un subiect controversat, apreciat de unii părinți ca mijloc de pervertire a copiilor, de stimulare a curiozității sexuale. Pentru alți părinți, aceste cursuri reprezintă un avantaj, o variantă comodă care pune la dipoziția adolescentului răspunsuri pertinente la întrebări stânjenitoare sau incomode.

Deși ne aflăm în secolul informației, într-o lume a transformărilor generaționale rapide, există un mare risc al interpretării incorecte a informației și asimilării acesteia ca atare. Adolescentul, format să asimileze nediscriminativ și neanalitic informația privind propria sexualitate, prezintă riscul de a păși pe un teren minat, ale cărui pericole sunt doar menționate, însă neconștientizate sau și mai grav ignorate, bazându-se pe un sterotip de genul: ”Mie nu mi se poate întâmpla!”.

Este utilă şi necesară astfel derularea unor programe naţionale de profilaxie şi informare, de educaţie instituţionalizată continuă despre prevenirea bolilor cu transmitere sexuală şi viaţa sexuală la toate grupele de vârstă, dar în special la adolescenți.